Tech

Edmodo priručnik - sve što trebate znati

Edmodo je web platforma koja na siguran i jednostavan način omogućuje vašem razredu povezivanje, kolaboraciju, dijeljenje sadržaja, te pristupanje domaćim zadacima, ocjenama i školskim obavijestima.

Edmodo priručnik - sve što trebate znati

Autor

F.D.


Naslovna fotografija

LessonPaths

#nastava#učenici#znanost

Kako možete koristiti Edmodo sa svojim učenicima?


Edmodo pruža sigurno okruženje unutar kojeg možete izraditi razrednu grupu za svoje učenike. U ovoj virtualnoj grupi možete:

 • postavljati materijale u digitalnom obliku koje će učenici preuzimati;
 • izraživati ankete u kojima će učenici glasovati;
 • pisati sažetke predavanja za učenike koji su bili odsutni ili dozvoliti učenicima da napišu sažetke (ponavljanje gradiva);
 • objavljivati domaće zadatke.


Što je to što Edmodo čini sigurnim okruženjem?


Edmodo vrlo ozbiljno shvaća zabrinutost nastavnika oko društvenih mreža na slijedeće načine:

 • svaku Edmodo razrednu grupu kontrolira nastavnik;
 • učenicima je potreban pristupna lozinka za pristupanje, ako učenik podijeli lozinku van grupe - nastavnik je može promijeniti bez da to utječe na učenike koji su već prijavljeni u grupu;
 • učenici mogu samo komunicirati sa cijelim razredom ili nastavnikom, izmjenjivanje privatnih poruka između učenika nije moguće;
 • anonimno objavljivanje sadržaja nije moguće;
 • nastavnici mogu brisati sve sadržaje;
 • u naprednijim inačicama, moguće je ocjenjivanje aktivnosti nastavnika i učenika na razini škole;
 • roditeljski pristup sadržajima učenika je opcionalan;


Usredotočite se na poučavanje, a ne na papirologiju. Više na linku: Edmodo.