Vrijeme čitanja 6 minuta

Koliko traje uputnica? Sve o vrstama i trajanju uputnica HZZO-a

Na jednom mjestu donosimo pregled svih vrsta uputnica i najvažnije informacije.

Autor: HZZO, Dnevni Magazin

Life#hzzo#zdravlje#uputnice

Koliko traje uputnica? Sve o vrstama i trajanju uputnica HZZO-a

Pixabay

Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku zdravstvenu zaštitu, bolničko i ambulantno liječenje bilježe se na tiskanici uputnice slijedećim oznakama:

 • A – Konzilijarna zdravstvena zaštita
 • B – Bolničko liječenje
 • C – Specijalistička zdravstvena zaštita
 • D – Ambulantno liječenje

A - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (oznaka A na tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na:

 • A1 Konzilijarni pregled
 • A2 Kontrolni konzilijarni pregled
 • A3 Dijagnostičku pretragu

B - BOLNIČKO LIJEČENJE (oznaka B na tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u stacionarnu zdravstvenu zaštitu u svrhu dijagnostike, liječenja i/ili rehabilitacije koja se ne može provesti ambulantnom suradnjom primarne i sekundarne/tercijarne razine zdravstvene zaštite.

Izdana uputnica za bolničko liječenje (B) omogućuje bolničkom specijalistu cjelovitu potrebnu obradu tijekom hospitalizacije! Po otpustu se na istu uputnicu vežu interne uputnice za najviše 3 kontrole tijekom 365 dana od dana otpusta, te daljnje dijagnostičke obrade koje su indicirane tijekom hospitalizacije ali ISKLJUČIVO IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA nisu obavljene, do najviše 6 mjeseci nakon otpuštanja osigurane osobe iz bolnice.

C - SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (oznaka C na tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje osiguranih osoba od stane liječnika primarne zdravstvene zaštite na sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite u svrhu obrade radi postavljanja konačne i/ili potvrde radne dijagnoze i uspostavljanja terapije ili terapijskih procedura, te upućivanje nepokretnih i/ili teško pokretnih pacijenata na prijeoperativnu obradu. Razlikujemo 3 subkategorije upućivanja:

 • C1 Pregled i cjelovita obrada u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti
 • C2 Pregled i obrada kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam odnosno kroz hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama na koju upućuje izabrani doktor PZZ-a
 • C3 Prijeoperativna obrada za nepokretne i/ili teško pokretne pacijente

Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za pregled i cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti (C1), pokriva sva izvršenja vezana uz uputnu radnu dijagnozu u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)!

Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za pregled i obradu kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam odnosno kroz hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (C2) pokriva sva izvršenja u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom 24 sata od trenutka prve realizacije (izvršenog postupka). Izdane interne uputnice prilikom pregleda vežu se na ovu uputnicu najviše 7 dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)! Navedeno podrazumijeva kako se osigurana osoba mora u roku od 24 sata javiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam (odnosno u hitnu specijalističku ambulantu u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama). Također, za postupke koji se ne stignu izvršiti tijekom 7 dana, osigurana osoba se vraća izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Važno je napomenuti kako osigurana osoba NE TREBA UPUTNICU kako bi bila primljena u hitnu ambulantu! Navedena uputnica C2 služi za evidenciju ukoliko je osigurana osoba poslana na hitni prijam od strane izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nakon isteka 365 dana u subkategoriji upućivanja C1 odnosno isteka 7 dana u subkategoriji upućivanja C2, gubi se mogućnost indiciranja kontrolnih pregleda od strane bolničkih specijalista. Izvršenje mogućih izdanih preporuka je u nadležnosti izabranih liječnika primarne zdravstvene zaštite!

Valjanost izdane uputnice za specijailstičku zdravstvenu zaštitu (C) subkategorija C1 i C3 je 30 dana od datuma izdavanja što podrazumijeva kako se osigurana osoba u roku od 30 dana mora javiti, naručiti ili eNaručiti u sekundarnu ili tercijarnu zdravstvenu zaštitu, te 24 sata za subkategoriju C2 što znači da se osigurana osoba u roku od 24 sata mora javiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam (odnosno u hitnu specijalističku ambu

D - AMBULANTNO LIJEČENJE (oznaka D na tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje pacijenata od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na privremeni ambulantni tretman (bez provedene noći u zdravstvenoj ustanovi – u pravilu manji od 6 sati) u svrhu provođenja dijagnostičkih, terapijskih ili rehabilitacijskih zahvata. Ujedno obuhvaća i upućivanje na dijagnostičke i terapijske procedure kroz Dnevne bolnice (višednevno liječenje u pravilu dulje od 6 i kraće od 24 sata/dan). Razlikujemo 2 subkategorije upućivanja :

 • D1 Ambulantno liječenje (mala kirurgija, višednevno ili ponavljajuće liječenje prema unaprijed određenoj proceduri u pravilu u trajanju kraćem od 6 sati, te aplikacija ponavljajuće terapije kroz duže razdoblje) Primjeri: uklanjanje patoloških kožnih promjena, fizikalna terapija, mjesečna aplikacija lijekova s bolničke liste, upale rožnice, fototerapija i sl.
 • D2 Dnevna bolnica (jednodnevna kirurgija, liječenje kojem može prethoditi ili iz kojeg može proizići dijagnostika, a koje je u pravilu u trajanju dužem od 6 i kraćem od 24 sata) Primjeri: hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijska dnevna bolnica, operacija katarakte, operacije hernije, operacija proširenih vena, karpalnog tunela, liječenje krvnim pripravcima, i sl.

Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za ambulantno liječenje (D1) pokriva provođenje unaprijed definiranih postupaka liječenja vezanih za uputnu dijagnozu, unutar djelatnosti u kojoj se ambulantno liječenje (D1) provodi, u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije izvršenog postupka (npr. u slučajevima aplikacije lijeka tijekom 6 ili 12 mjeseci poput ponavljajućeg recepta)! Neposredno po završetku ambulantnog liječenja (D1) bolnički/vanbolnički specijalist izdaje mišljenje o uspjehu provedenog liječenja i preporuke o daljnjem postupanju (npr. daljnjim obradama, kontrolama, prehrani, uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura).

Valjanost uputnice izdane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za ambulantno liječenje (D1) je 30 dana od datuma izdavanja (mora doći do narudžbe)!

Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za dnevnu bolnicu (D2) pokriva sva izvršenja u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, vezana uz uputnu dijagnozu, tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije. Izuzeće predstavlja psihijatrijska dnevna bolnica za koju uputnica za dnevnu bolnicu (D2) u dnevnu psihijatrijsku bolnicu vrijedi najviše 90 kalendarskih dana.

Valjanost izdane uputnice za dnevnu bolnicu (D2) je 30 dana od datuma izdavanja (mora doći do narudžbe)!

Izvor: HZZO - Vodič kroz novi model upućivanja

Povezani sadržaj

Upravo se čita